Your Best Advice For Right Supplement.
 

 

Nutrex Lipo 6x 120 Multi-Phase Capsules

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

You could receive 350 Points for writing a review and/or rating this product.


ในคลังสินค้า พร้อมจัดส่งทันที ได้รับภายใน 48 ชม.(ไม่นับวันอาทิตย์และวันหยุดอื่นๆ)

฿1,550
You will earn 150 Points for buying this product

มุมมองเพิ่มเติม

BACK TO SCHOOL MACBOOK AIR GIVEAWAY. WIN 1 OF 32 MACBOOK AIR NOTEBOOKS AT BODYBUILDING.COM. Enter Now. US Residents Only.


In the deepest recesses of every iron warrior’s being; an animal of unstoppable intensity stirs. If ever unleashed, its devastating wrath would change your workouts forever. If your most primal instincts were called upon, this warrior would wreak havoc in the gym. Charging through the weights with unchained intensity, your muscles would experience mind-blowing gains in size and strength. And the monstrous physique you’ve always wanted would be yours. Well, that time has finally come.LIPO-6X is an advanced fat burner using a new liquid 24-hour MULTI-PHASE™ technology. This unique MULTI-PHASE™ technology combines rapid liquid capsule delivery with controlled-release inside capsule technology. What this means is that LIPO-6X has multiple release phases, both fast and extended:*Phase #1The outer liquid capsule of LIPO-6X ensures a rapid and almost instant uptake of its appetite-suppressing, fat-burning and energy-promoting ingredients. Within minutes of taking LIPO-6X you will feel it working for you.*Phase #2 Controlled andUnlike standard fat-burning formulas, whose effects come and go quickly, LIPO-6X continues to work for you over an extended period of time. By selectively putting some of the ingredients in the form of pellets into a separate capsule, that sits inside the liquid capsule, the absorption rate can now be controlled. This greatly extends the amount of time these ingredients are active, which means that LIPO-6X continues to work for many hours.*VcapsLIPO-6X offers speed and duration. A quick and rapid onset, combined with a controlled and extended release, supports maximum results day and night.*LIPO-6X is for the serious athlete only who wants to get the ultimate shredded look. Because of its extreme strength, caution is advised.*Detailed Facts About LIPO-6XLIPO-6X is nothing less than revolutionary and will flat-out rock the fat loss world. This unique multi-phase fat burner guarantees that you will get shredded beyond your wildest dreams. When we look at the ingredients in LIPO-6X we will truly understand why this fat burner is undeniably the undisputed "King of all Hardcore Fat Burners". Aside from the unique multi-phase delivery system LIPO-6X utilizes only high-quality ingredients and is devoid of any herbal compounds. With its pure components LIPO-6X allows for a consistent and predictable fat-loss support.* This is what you will find in each powerful serving of LIPO-6X.Synephrine HCL (20mg) Synephrine activates beta-3 adrenoreceptors and, therefore, displays a lipolytic and thermogenetic capacity as it boosts norepinephrine levels. By consuming synephrine prior to workouts, you enhance fat breakdown with its subsequent utilization for energy.* Furthermore, synephrine has a significant muscle-sparing effect while expending energy at the expense of body fat.* Synephrine also exerts a strong appetite suppressing effect making it the ideal compound for calorie-restricted diets.* Yohimbine HCL (3 mg)Yohimbine is just right for the thermogenetic concoction in LIPO-6X to help induce lipolysis (the burning of stored fat).* Furthermore, yohimbine induces excitatory effects, improving elements of cognitive function and primarily alertness.*Yohimbine works by blocking the alpha-2 receptors. There are many mechanisms that prevent the release of norepinephrine (NE), which is one of the body's primary lipolytic hormones, but NE is a necessary one for the assistance in fat burning. But, when NE is released it stimulates both the alpha and beta receptors. Though stimulating the beta receptors causes breakdown of fat, it will stimulate the alpha-2 receptors which can have an opposite effect and prevent the release of NE and Lipolysis, the breakdown of fats into energy. Yohimbine prevents this negative reactive mechanism and allows for increased release of NE.*There are a number of reasons why affecting the alpha-2 receptors is important. But the blocking action of the alpha-2 receptors is the most critical for fat loss because it increases blood flow in adipose tissue, which prevents fat from being retained in the area.Acacia Rigidula (100 mg)You probably have not heard of Acacia Rigidula before. Acacia Rigidula is a rare, natural compound that consists of several different alkaloids (active constituents). These alkaloids provide a source of norepinephrine (a neurotransmitter in your brain). The most powerful alkaloid in Acacia Rigidula and most important one is Phenylethylamine. Phenylethylamine is naturally found in chocolate and is responsible for its effects on mood, appetite and a sense of well being. Phenylethylamine is probably the cleanest stimulant known to man!! It has a unique ability to stimulate the central nervous system, especially the pleasure sensing areas of the brain without causing the jitters or nervousness and induces a sense of good feeling.*Moreover and most importantly the Phenylethylamine found in Acacia Rigidula has the ability to strongly increase the metabolic rate by stimulating your thyroid gland and inducing a powerful thermogenic effect through the conversion of fats into heat.*Acacia Rigidula can truly be considered a breakthrough compound in the complex world of fat burning.* This multi-functional ingredient is a major addition to an already powerful LIPO-6X formula. LIPO-6X contains a Synthetic Acacia Rigadula Mimicking Complex with a verified grade of activity level of 100%.Thyroid Stimulating Proprietary Matrix:Phenylethylamine HCL/N-Methyl-B-PhenylethylamineThis combination is designed to mimic the effects of natural acacia rigidula. As an efficacious and very clean central nervous stimulant and mood enhancer, phenylethylamine may increase your metabolism and optimize stored fat utilization for energy.* Furthermore, phenylethylamine has been suggested to improve mood quickly without producing tolerance to supplementation.*Tyramine HCLTyramine is a complimentary ingredient to further induce thermogenesis and get those extra calories burning.* Tyramine induces the release of norepinephrine, increasing metabolic rate and promoting energy expenditure.*HordenineHordenine is a naturally occurring alkaloid from a variety of grains and grasses with the ability to liberate norepinephrine stored in your body to promote a faster metabolism.* The Hordenine presented in LIPO-6X is of a pure and powerful origin.Caffeine Anhydrous (200 mg)Caffeine provides a variety of enhancements for the neuromuscular system; including increases in secretion of catecholamines and calcium release from the sarcoplasmic reticulum. Caffeine, with its capacity to optimize skeletal muscle contraction from augmented neuromuscular transmission, has demonstrated its ability to enhance strength gains and increase work volume. While allowing you to work harder caffeine also boosts your metabolism, assisting in body fat loss while recruiting lean body mass. Caffeine also improves mental alertness and mood function, optimizing your level of focus through your workouts or fatigue-battling tasks.* By providing caffeine in its anhydrous form, you're getting a more pure, synthetic form for maximal potency.Synthetic 99% Guggulsterones Z & E 1:1 (20 mg)Guggulsterones have been suggested to support metabolism by increasing overall thyroid hormone activity with influence on triiodothyronine (T3) hormone (thyroid regulator).*LIPO-6X is for the serious athlete only who wants to get that ultimate shredded look. Due to its extreme potency, caution is advised and the dosage as recommended on the label should not be exceeded.Beware of fakes and cheap knock-offs!


วิธีรับประทาน

Directions For Lipo 6x: Recommended Use To Burn Fat Fast: Start off with only 2 multi-phase capsules on your first two days (1 in the morning and 1 in the afternoon) and increase dosage by 1 multi-phase capsule every two days until maximum dosage of 4 multi-phase capsules per day is reached. From here on take 2 multi-phase capsules in the morning and an additional 2 multi-phase capsules in the afternoon. Do not exceed 4 capsules per day. Do not take within 6 hours of sleep.  

ฉลาก

 

หนึ่งหน่วยบริโภค: 2 Multi-Phase Capsules

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 60  ครั้ง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค : ร้อยละที่แนะนำต่อวัน


Amount per serving % Daily Value
Phase #1 Rapid Release Liquid Delivery Blend 806 mg       
Glycerin
*
Purified USP Water
*
Caffeine Anhydrous 200 mg *
Synthetic Thermogenesis Activating Complex 100 mg *
B-Phenylethylamine Hcl
*
N, N-Methyl-B-Phenylethylamine
*
Tyramine
*
Hordenine
*
Synephrine 20 mg *
Synthetic Guggulsterones Z&E 1:1 20 mg *
Yohimbe 3 mg *
* Daily Value not established.
OTHER INGREDIENTS:
Polysorbate 80, Vegetable Cellulose, Fd&C Blue #2
** This product utilizes only natural vegetable capsules that are free of animal products.


 

ข้อแนะนำอื่นๆ

ควรเก็บเอาไว้ในที่แห้งและเย็น *หมายเหตุ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัยโรค, รักษา, หรือป้องกันโรคใด ๆ

คำเตือน สตรีมี ครรภ์หรือขณะให้นมบุตร, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และผู้ที่กำลังรับการรักษาและ/หรือใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพและ/หรือเภสัชกรก่อนรับประทานอาหารเสริม เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับประโยคยาวๆ ที่มีช่องว่างระหว่างคำ


เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง

You're reviewing: Nutrex Lipo 6x 120 Multi-Phase Capsules

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้